Фирми с таг- експлоатация

Ванг ЕООД
ВАНГ е консултантска фирма, създадена през 1994 в отговор на повишените изисквания за висококачествено екологично планиране, проектиране и експлоатация. ВАНГ е специализирана в провеждането на екологични разработки свързани с получаване на разрешrит ... още

Мултиплекс Инженеринг ЕООД
1.Консултантска дейност. 2. Извършване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация. 3. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието н ... ощеЕкотехинвест ООД
Проучване, изследване, проектиране, строителство и експлоатация на мощности за преработване на шламове, получени при пречистването на отпадни води и разтвори от галваничните производства, както и свързаните с това маркетингова, търговска и инженерин ... още

Водоснабдяване и канализация ЕТД ООД
Поддържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения. ... още

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Сливен
Поддръжка и експлоатация на ВиК системи. ... още

Комконтрол ЕООД
Фирмата извършва авторски надзор и контрол по време на строителството и въвеждането в експлоатация на обектите. Дават се препоръки относно възникнали трудности при монтажните работи и предложения за използване на съвременни технологични решения при ... още