Фирми с таг- експлоатационни

ГеоКонсулт-Даскалови
Геодезия, кадастър, вертикална планировка, маркшайдерско обслужване на кариери, годишни експлоатационни проекти за кариери, площи за проучване, правно обслужване на фирми, консултации. ... още

Алокин - Николай Генов ЕТ
Извършва хидрогеоложки проучвания, изграждане на експлоатационни тръбни кладенци, инженерно-геоложки проучвания на хидротехнически и граждански обекти. ... още