Фирми с таг- доброволна

Доброволна осигурителна мрежа - здраве АД
Здравно осигуряване. ... още

Подай Ръка
Сдружението с наименование Подавам ръка е доброволна неправителствена организация, обединяваща физически и юридически лица с идеална цел, занимаващи се с развитието и подпомагането на социално слабите и на инвалидите. ... ощеБългарски съвет за доброволна сертификация
Федерация на потребителите. ... още

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори
ABBRO e доброволна, независима и неполитическа организация с идеална цел. ... още