Фирми с таг- дипломиран

Одит линк
Oдит Линк е българска компания със седалище в гр. София, която извършва одит и заверка на годишни финансови отчети от дипломиран експерт-счетоводител, абонаментно счетоводно обслужване на търговски и неправителствени организациии и предоставя консул ... още

Досеви - консултации и одит ООД
Христо Досев - дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор. Независим финансов одит. Консултации в областа на счетоводството, МСФО и данъчното законодателство. ... още



Гюрови ЕООД
Мария Гюрова - дипломиран експерт - счетоводител, регистриран одитор. ... още