Фирми с таг- дипломираните

Институт на дипломираните експерт счетоводители
Желанието да се създаде на законова основа професионалната организация на независимите одитори в България датира още от 1991 г. Това се постига обаче едва през 1996 г. с приетия на 28 февр.1996г. от Народното събрание Закон за изменение и допълнение ... още