Фирми с таг- гражданите

Младежки форум 21 Век
Цели на организацията: * разработване на образователни модули по обучение за зщита на гражданите * да осигурява условия и възможности за развитие и реализация на млади хора * да предизвиква публичен интерес към ценностите,нагласите и моделите на пов ... още

Асоциация за eвропейска интеграция и права на човека (Eurorights)
Правата на човека като ценност на демократичното общество. Правна помощ и защита на граждани с накърнени права и свободи. Повишаване на правната култура на гражданите. Юридически прецеденти и жалби в Европейски съд по правата на човека в Страсбург. ... ощеОбщина Хаджидимово
Административно обслужване на гражданите. ... още

Община Радомир
Осъществяване на местно самоуправление. Административно-правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица, териториално-селищно устройство, финансово-стопански дейности и управление на собствеността. ... още

Община Перник
Осъществяване на местно самоуправление, административно-правно и информационно обслужване на гражданите и юридическите лица, териториално устройство, финансово стопански дейности и управление на собствеността, както и при делегираните от държавата ф ... още

Община Гоце Делчев
Административно обслужване на гражданите. ... още