Фирми с таг- безопасност

И Кю И България АД
EQE България АД (осн. 1992) предлага широк спектър от консултантски услуги: * безопасност на високорискови производства - ядрени, химически и др. * надеждност на технологични и административни системи * управление на риска от природни бедствия и тех ... още

Енпро - консулт ООД
Kонсултации, проектиране и инженеринг, доставки и поддръжка на експлоатацията в различни клонове на енергийния сектор: топлоелектрически централи, ядрени електроцентрали, тръбопроводни мрежи и помпени станции, системи за обработка и очистване на вод ... ощеБитулайт ООД
Дейности по създаване на условия за организация и безопасност на движението по пътищата чрез полагане на хоризонтална и вертикална маркировка, саниране на фуги и пукнатини на пътната настилка. ... още

Арткомерс ЕООД
Услуги в сферата на рекламата. Външна и вътрешна реклама - светлинна, фасадна. Указателни табели - светещи и несветещи. Табели по безопасност на труда и пожарна безопасност. Стелажи, дисплеи и холдери. Знамена, пилони. Тотеми. Нестандартни изделия. ... още

Елби плюс ООД
Лицензиран център за професионално обучение. Обучава работници специалисти в строителния отрасъл. Курсове за правоспособност и квалификация на кранисти (всички видове), мотокаристи и електрокаристи, машинисти на пътностроителни машини -багери, булдо ... още

Ес Би Ес ООД
Специализирана за охрана и извършване на дейности по осигуряване на пожарната и аварийната безопасност. ... още