Фирми с таг- английски

Валя Бонева ЕТ
Търговия с печатни произведения: * вестници * книги * списания * специализирани издания на английски, френски и други езици * учебници и учебни помагала Търговия с канцеларски материали. Търговия с материали за художници и за приложно изкуство. Търг ... още

Нобигал ООД
Счетоводтво: текуща отчетност, годишно приключване, съставяне на ГФО (НСС и МСФО- английски, немски), попълване и подаване на декларации по ЗКПО ЗДДФЛ, ЗДДС. ... ощеЛони 89
Извършва транспортни услуги в страната и чужбина. Работи предимно с чужденци, обслужвани от частни водачи, ползващи английски език. ... още

Андей Филипов ООД
Пиеси, поезия, галерия и информация на български и английски език. ... още

Гимназия с преподаване на английски език Гео Милев - Бургас
Средно училище. ... още

Образователни технологии
Верига офиси в цяла България. * Английски език * Биологи и хими за кандидат студенти * Български език и литература * География и други. ... още