Фирми с таг- Стопански

Маратон 95 ООД
Tърговия със сурови кожи от едър и дребен рогат добитък. ... още

Мис Джо ЕООД
Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. ... ощеКооптърговия АД - Девня
Специализиран магазин за хляб и тестени изделия. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. ... още

Иван Тодоров ЕТ - с. Шемшево
Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. ... още

Атос - 979 ЕООД
Търговска дейност. ... още

2МС Консултинг ЕООД
Фирмата предлага качествено текущо счетоводно обслужване на нестопански организации и фирми от различни стопански сектори. Оказва помощ по разработване и управление на проекти, изготвяне на бюджети на проекти, финансови анализи и отчети. ... още