Фирми с таг- Социално

Витоша Груп
Подпомагане и социална интеграция на общности в неравностойно социално положение чрез подобряване достъпа им до трудова заетост и социални услуги, стимулиране на предприемачеството и повишаване на квалификацията ... още

Вашият Бизнес Гид
Социално, пенсионно, трудово право, данъчно, счетоводно законодателство. ... ощеМаргарита Динова ЕТ
Счетоводство, финасови отчети, социално и здравно осигуряване. ... още

Контракт Росица Карачорова ЕТ
Счетоводни услуги, социално осигуряване, откриване и закриване на фирми, оценки. ... още

Димико ЕООД
Счетоводни услуги: абонаментно счетоводно обслужване, данъчни консултации, консултации по социално и здравно осигуряване, съдействие при издаване на документи от държавни институции. Застрахователни услуги: автомобилното застраховане; имущественото ... още

Бетон ООД - Перник
Строителство на жилищни и други социално обекти. Производство на градивни тела. ... още