Фирми с таг- Предметът

Норд Авторециклинг ЕАД
НОРД АВТОРЕЦИКЛИНГ" ЕАД е учредена като Организация по оползотворяване съгласно 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците. Предметът на дейност на Организацията се изразява в изграждането на система от мероприятия и ... още

ИнтерКомпонентУер България ЕООД
Услуги в сферата на ИТ. ИнтерКомпонентУер България ЕООД е филиал на ИнтерКомпонентУер АД Германия. Предметът на дейност на фирмата е разработка на софтуер за медицински системи, софтуерни продукти за електронния здравен пазар. ... още