Фирми с таг- Изложение

Конкордиа ЕООД
Най-значимото модно изложение КАВО за Централна Европа /два пъти в годината/ - Бърненски панаир /БVV/, Чехия. ... още

Бизнес агенция "Франга"
Организатор на международно търговско изложение ЕКСПО БАЛКАНИКА; координатор на проекта ЕКСПОЦЕНТЪР Варна; пазарни проучвания. ... ощеЛидия Емилова Чукова
Адвокат. ... още

Йорданка Петрова Петкова
Адвокат. ... още

Иван Георгиев Ников
Адвокат. ... още

Мини Apт
Организатор на специализирано изложение Стройко 2000 - Архитектура, строителство, обзавеждане. ... още