Фирми с таг- Даскалов

Инмат ООД
Добив, преработка и търговия с инертни материали. Преработка на скална маса с мобилни роторни инсталации. Пробивно-взривни работи. Изгребване и транспортиране на пепелина. ... още

Глобъл Сървисис ООД
Извършване на посредническа дейност в Кипър. София, бул. Васил Левски 33, тел. 02/987 79 18 Варна, бул. "Съборни"19А, тел. 052/630 777 Търговище, ул. "Славейков" 4, тел. 0601/692 02 Габрово, ул. "Николаевска" 8 А, 066/269 29 Разград, бул. "България" ... ощеАлита
Търговски представител за Пловдив на Юнионбанк и Банксервиз. ... още

АБВ и М - 99 ООД
Оценка на инвестиционни проекти, технически и енергийни паспорти, строителен надзор и консултантска дейност. ... още

Вадимпекс Пловдив
Търговия със спортни стоки. ... още

Магазин Калатея (Несис - С. Стоянов ЕТ)
Сувенири, подаръци. ... още