Фирми с таг- ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Водоканалпроект – мрежи и съоръжения ООД
Изготвяне на хидроложки и водостопански изследвания и баланси на потребление, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади, прединвестиционни проучвания, проектиране в областта на водоснабдяването, канализацията, пречистването, хидротехническите съоръ ... още