Фирми с таг- Ботев

Марбо - Б. Палаханов ЕТ
Консултации, предприемаческа, посредническа дейност (вкл. недвижими и движими имоти). ... още

Консултантска кантора Експерт
Консултантски услуги. ... ощеБВ Консултинг ООД
* Търсене на клиенти, доставчици или партньори * Участия в специализирани изложения в Италия * Представителство на български фирми в Италия * Промоции на европейски пазари. ... още

Ваня - И. Иванова ЕТ
Достъп до Интернет, информационни и справочни услуги. ... още

Агроводинвест ЕАД Варна
Инвестиции и инженерингова дейност в хидромелиоративното строителство и селското стопанство. Изграждане на големи хидромелиоративни обекти и напоителни системи - язовири, деривации, помпени станции, пътища, тунели и др. Независим строителен надзор. ... още

Водоснабдяване и канализация Стенето ЕООД - Троян
Водоснабдяване, канализация, пречистване на водите, инженерингови услуги. ... още